Woningmarkt stimuleert economische groei

    De Nederlandse economie verbetert langzaam maar zeker en komt in 2015 op stoom. Door incidentele factoren – zoals de beperkte gasproductie door de warme winter – blijft de economische groei dit jaar met 0,2% heel bescheiden. Maar onderliggend vertoont de economie onmiskenbaar tekenen van herstel. Dit vertaalt zich in het verder aantrekken van de economische groei in tot 1,6% in zowel 2015 als 2016. Volgens een alternatief scenario kan de geraamde groei van de Nederlandse economie zelfs wat hoger uitvallen als de woningmarkt zich krachtiger herstelt dan in de raming. Dat blijkt uit de nieuwe halfjaarlijkse ramingen van De Nederlandsche Bank (DNB).

    Vooruitzichten opwaarts bijgesteld
    Na twee achtereenvolgende jaren van krimp, komt de economie met horten en stoten weer op stoom. Voor 2014 wordt een economische groei van 0,2% geraamd. Dit is bescheiden, maar het groeicijfer is vertekend door een aantal incidentele factoren. Het gaat daarbij vooral om het effect van de uitzonderlijk hoge temperaturen in de eerste maanden van 2014 op de consumptie en uitvoer van aardgas. Daarnaast speelt mee dat huishoudens en bedrijven eind 2013 op grote schaal personenauto’s hebben aangeschaft om nog te kunnen profiteren van gunstige fiscale regels. Gecorrigeerd voor deze factoren was de economische ontwikkeling in de afgelopen kwartalen gemiddeld genomen krachtiger dan een half jaar geleden werd voorzien. Mede hierdoor heeft DNB de vooruitzichten voor volgend jaar opwaarts bijgesteld.

    Bron: Bouwend Nederland