Duurzame oplossingen binnen het bouwen

Duurzaam bouwen betekent dat woningen, gebouwen en andere bouwwerken ontwikkeld en gebruikt worden met respect voor mens en milieu. Het gaat bij duurzaam bouwen niet alleen om energiebesparing in huizen en gebouwen, maar bijvoorbeeld ook om het gebruik van duurzame materialen, verantwoord watergebruik en het voorkomen van uitputting van bepaalde bouwmaterialen.

 

innovatie door duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen zet aan tot innovatie en productontwikkeling. Producten die nu standaard gebruikt worden, zijn ontwikkeld vanuit duurzaam denken. Bijvoorbeeld verf op waterbasis en zogenaamde ‘high-solid’-verven met minder schadelijke stoffen. Bewust maken is ook een belangrijk onderdeel van duurzaam bouwen. De introductie van uniforme energielabels leidt tot betere bewustwording.

 

Ook op het gebied van energiebesparing is sprake van innovatie. Onder andere dankzij de wetgeving (ontwikkelde de industrie onder meer zuinige HR-verwarmingsketels en ventilatiesystemen. Ook wordt steeds meer gebruik gemaakt van duurzame energie door de inzet van warmtepompen, zonneboilers en zonnepanelen.

praktische toepassing

Duurzaam bouwen is bouwen met duurzaamheid als doel. Zowel in de ontwerpfase, de bouwfase en de gebruiksfase als bij de sloop richten wij ons zoveel mogelijk op duurzaamheid. Hierbij zijn de volgende aspecten met name van belang: besparen van energie, materialen en water. Er is in diverse gevallen nog veel ruimte om op deze basiselementen te bezuinigen.

 

Daarnaast besteden wij veel aandacht aan het creëren van een gezond binnenmilieu waarbij weinig hinder wordt geleverd wat betreft licht, geluid. Verder is het van belang dat er geen vervuiling optreedt, zoals bijvoorbeeld de uitstoot van CO2 en dat materialen zoveel mogelijk hergebruikt kunnen worden.

grondstoffen zijn eindig

Duurzaamheid gaat over de schaarste van de hulpbronnen waarmee welvaart wordt voortgebracht, zowel nu als in de toekomst. De oppervlakte van de aarde is eindig; grondstoffen kunnen op raken; en de opnamecapaciteit van de atmosfeer en onze natuurlijke omgeving kent haar grenzen.

 

Bij duurzame ontwikkeling is dus sprake van een ideaal evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen. Alle ontwikkelingen die op technologisch, economisch, ecologisch, politiek of sociaal vlak bijdragen aan een gezonde aarde met welvarende bewoners en goed functionerende ecosystemen zijn duurzaam.