RVO-factsheet Gasaansluitingplicht

  Met ingang van 1 juli 2018 is het de netbeheerder de facto verboden om gasaansluitingen te realiseren voor nieuwbouwwoningen en nieuwe bouwwerken voor kleinverbruikers met een aansluiting van minder dan 40m3 gas per uur. Het verbod geldt k op inbreidingslocaties waar al een gasnet ligt.

  De ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat hebben inmiddels een factsheet over de gasaansluitplicht voor nieuwbouw gemaakt, die een aantal dringende vragen beantwoordt. In de factsheet worden de volgende onderwerpen nader toegelicht:

  - Wat staat er precies in het amendement Jetten c.s.?
  - Wanneer gaat het in?
  - Voor welke gebouwen geldt de wijziging?
  - Hoe zit het met het Bouwbesluit, wordt dat ook aangepast?
  - Hoe moet een vergunningsaanvraag behandeld worden?

  Ook brochure met alternatieven voor aardgas beschikbaar
  Bouwend Nederland heeft samen met partners van het Platform ZEN (zeer energiezuinige nieuwbouw) in maart 2018 een brochure Alternatieven voor aardgas opgeleverd. In de ZEN brochure Alternatieven voor aardgas zijn de vijf opties voor een aardgasvrije nieuwbouwwoning beschreven en met elkaar vergeleken: de pluspunten, minpunten, investering en jaarlasten. Het is een praktische handreiking voor projectontwikkelaars, bouwbedrijven, corporaties en andere bouwprofessionals.

  Bron: Bouwend Nederland